Poranek Wielkiej Soboty to w Kościele czas ciszy - ciało Pana Jezusa spoczywa w grobie by już za kilka godzin objawić się nam jako Zmartwychwstały. Dla katechumenów przygotowujących się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego jest jednak dniem, kiedy przed zebraną wspólnotą Kościoła wyznają wiarę poprzez uroczyste wygłoszenie Credo. Zebrani przed południem w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor towarzyszyliśmy naszym Wybranym w tym przejmującym obrzędzie. Słuchaliśmy Słowa, modliliśmy się za Wybranych, którzy już za kilka godzin mieli przyjąć nowe życie w Chrystusie.

Drugim z przewidzianych na tą liturgię obrzędów, był obrzęd Effatha (tłum. "Otwórz się"), czyli namaszczenie uszu i ust Wybranych świętym olejem katechumenów, aby swoimi zmysłami słuchu i mowy mogli odtąd świadczyć wiarę o zmartwychwstaniu i działaniu Boga w ich życiu. W Ewangelii o uzdrowieniu głuchoniemego Jezus dotyka zmysłów tego człowieka, aby widocznym znakiem uzdrowić jego dolegliwości. My także byliśmy świadkami tego uzdrowienia - otworzenia uszu na Słowo Boga i ust na wyznawanie wiary w cudowne działanie Boga w życiu naszych Wybranych.

Po uroczystych obrzędach uczestniczyliśmy w tradycyjnym wielkosobotnim poświęceniu pokarmów na stół Wielkanocny, które przynieśli uczestnicy Litugrii