Okres Mystagogii jest czasem doświadczania mocy sakramentów, owocowania wiary, jak też pogłębieniem życia sakramentalnego i życia we wspólnocie wiernych. Chrzest, który stanowi swoiste uwieńczenie drogi katechumenatu, jest zarazem dopiero początkiem życia sakramentalnego, nowej jakości życia - w komunii z Chrystusem. Neofitki - Agnieszka, Vanessa i Zdzisława - wraz z chrzestnymi, gwarantami, rodzinami i całą wspólnotą naszego Centrum gromadzić się będą w kolejne niedziele Wielkanocy, aby przeżywać okres Mystagogii, czyli dalszego wprowadzania, wtajemniczania w misterium Paschalne Chrystusa.

Pierwszą wspólną Eucharystię po Wigilii Paschalnej, podczas której sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego przyjęła trójka Katechumenów (obecnie Neofitów), sprawowaliśmy 23 kwietnia w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor, a której przewodniczył ks. Wiesław Rafacz - duchowy opiekun naszego Centrum. Świętowanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy o godzinie 15:00, czyli tak zwanej Godzinie Miłosierdzia. W Słowie usłyszeliśmy o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej oraz o istotności kształtowania się wiary każdego chrześcijanina poprzez różnorodne doświadczenia. Ks. Wiesław w homilii zwrócił uwagę na postawę apostoła Tomasza z dzisiejszej Ewangelii, która jest często podobna do naszego "roszczeniowego" traktowania wiary. Bóg w swojej pokorze pozwala jednak dotknąć się Tomaszowi, a jednocześnie nam, pokazując jak bardzo chce, abyśmy uwierzyli w Niego i Jego zbawczy plan na nasze życie.

Po Eucharystii udaliśmy się na wspólne świętowanie przy stole, aby przedłużyć radość Zmartwychwstania oraz jeszcze raz we wspólnocie, wzorem pierwszych chrześcijan, ucieszyć się nowymi siostrami w Chrystusie.

Kolejne Eucharystie z Neofitami sprawować będziemy w kolejne niedziele Wielkanocy, aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz wsparcia Neofitów, którzy rozpoczynają swoją drogę w Kościele Chrystusa Zmartwychwstałego.